Jestli mě chceš, musíš mi dát znamení, prosila dívka Pána Boha. Dostala ho.

27. 1. 2023 - Český rozhlas
Řeholnice Marie a Františka Řezáčovy alias sestra Irena a Helena se 50 let starají o mentálně postižené, staré a nemocné v klášteře na Velehradě. Málokdo zná jejich životní příběh. Jsou to i rodné sestry, které se vzájemně doprovází celý život.

Přehrát podcast